Severočeské muzeum v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci bylo založeno v roce 1873 a patří mezi největší muzea v České republice. Jako umělecko-průmyslové muzeum je nejstarším tohoto typu.

Mezi lety 2018 až 2020 prošlo nákladnou rekonstrukcí a návštěvníkům se jeho zrekonstruované prostory s novými moderními expozicemi otevřely počátkem roku 2021.

V muzeu najdete uměleckohistorickou expozici Krása + užitek, expozici Doteky severu, která se věnuje přírodě Jizerských hor a Frýdlantska, novou expozici Liberecké fragmenty o historii Liberce nebo Fotografickou galerii zaměřenou na prezentaci uměleckých a historických fotografií.

Expozice Severočeského muzea v Liberci

Krása + užitek

Expozice Krása + užitek představuje chronologický vývoj evropského uměleckého řemesla a životního stylu středních a vyšších společenských vrstev od antiky přes středověk až po současnost. Představeny jsou také vlivy orientálních kultur na evropské umělecké řemeslo.

Doteky severu

Expozice Doteky severu s podtitulem Přírodou Jizerských hor a Frýdlantska představuje nejvýznamnější přírodní fenomény českého severu prostřednictvím dioramat.

Automatofony

Automatofony je expozice mechanických hudebních automatů, které představuje široké veřejnosti přístroje a zařízení, která samočinně (re)produkují hudbu. Zaujmou především řemeslným zpracováním a nápaditostí dávno již zapomenutých technických řešení.

Liberecké fragmenty

Expozice Liberecké fragmenty je experimentem a stojí na pomezí temporálních a stálých výstav. Pravidelně se v ní mění vždy část zaměřená na téma typické pro Liberec. V tomto ohledu se jedná v rámci více jak 140leté historie muzea o zcela nový koncept, který reaguje na postupnou proměnu společnosti a na poptávku po větší dynamice muzejních institucí.
Expozice představuje dějiny města Liberce determinované jednotlivými předměty ze sbírek Severočeského muzea v Liberci, Státního okresního archivu Liberec, Jizerskohorského technického muzea a ze soukromých sbírek.

Muzejní park

Historie muzejního parku sahá až do roku 1876, kdy zde Spolek přátel přírody založil botanickou zahradu. Jednalo se o první veřejnou botanickou zahradu na území České republiky, jež vznikla z občanské iniciativy a jež sloužila rovněž k rozšiřování veřejného povědomí o okrasných květinách, keřích a stromech.
Před stavbou muzea město vykoupilo tyto pozemky od Spolku přátel přírody, věnovalo je kuratoriu muzea a přírodovědný spolek poté otevřel novou botanickou zahradu v místech, kde se dodnes dochovala.

Fotografická galerie

V přízemí muzea je navržen zcela zastíněný výstavní prostor pro nejcitlivější sbírkové předměty ze sbírek Historická fotografie, Negativy, Kabinet fotografie, Diapozitivy a Pohlednice.

Sejf

Nově rozšířená část uměleckořemeslných expozic v severním křídle budovy bude prezentovat tzv. studijní depozitáře. Jedná se o málo využívanou formu fyzické prezentace sbírkových předmětů dané podsbírky podle materiálu nebo účelu (sklo, textil, porcelán a keramika, zbraně apod.).

Metelkův mechanický betlém

Metelkův mechanický betlém je jedinečný doklad betlemářského umění Západních Krkonoš.

Muzejní věž

V muzejní věži je instalován nejdelší skleněný žebřík na světě od bratrů Salanských.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele