Památky

Zámek Boskovice

Zámek Boskovice se nachází nad jižním okrajem středu města Boskovice a je jeden z nejkrásnějších empírových zámků na Moravě.

Kostel sv. Jakuba ve Spálově

V krajině s břidlicovými lomy v městyse Spálov se vedle bývalé zámecké brány z druhé poloviny 18. století tyčí na mírném návrší nenápadný kostel sv. Jakuba s mohutnou věží.

Zámek Spálov

Zámek v městyse Spálov byl přestavěn okolo roku 1695 rodem Schertzových z původní tvrze, kterou v minulosti několikrát poznamenal vpád Poláků.

Přehrada Kružberk

Na řece Moravici u Kružberku se nachází vodárenské nádrž vybudovaná v letech 1948–1955 jako první údolní nádrž v povodí Odry.

Zámecká kaple sv. Cyrila a Metoděje v Loučné nad Desnou

Zámecká kaple v Loučné nad Desnou byla přistavěna k zámku při jeho rekonstrukci zámku v roce 1774 a zasvěcena slovanským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi

Zámek v Loučné nad Desnou

Loučná nad Desnou je renesanční zámek nacházející se ve stejnojmenné obci, jež byl vybudován Žerotíny po roce 1608. V poslední čtvrtině 17. století barokně rozšířen a je včetně parku chráněn jako kulturní památka České republiky.

Dřevěný kostel sv. Michaela v Maršíkově

Dřevěný kostel sv. Michaela v Maršíkově u Velkých Losin nechal postavit v roce 1609 na místě staršího svatostánku pro luterány majitel vizmberského panství (dnes Loučná nad Desnou) Přemyslav II. ze Žerotína.

Kostel sv. Mikuláše v Dobešově

Novorománský kostel sv. Mikuláše v obci Dobešov byl vystavěný v letech 1854–1855 a nahradil tak dřevěný kostelík z roku 1485.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Heřmánkách

Hřbitovní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Heřmánkách nechala vybudovat v letech 1781–1783 po smrti fojta Karla Fischera jeho žena, která rovněž založila i hřbitov.