Památky

Slezské zemské muzeum (historická výstavní budova) v Opavě

Slezské zemské muzeum je nejstarší muzeum v České republice, jehož historie sahá až do roku 1814 a s počtem 2,4 mil. sbírkových předmětů je zároveň třetím největším muzeem v ČR. Jeho historická výstavní budova je jedním z šesti expozičních areálů.

Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře

Chrám svaté Barbory je římskokatolický filiální kostel a klenot pozdní gotiky v Kutné Hoře založen roku 1388 a je společně s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele a historickým centrem Kutné Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě

Památník Antonína Dvořáka se nachází v novorenesančním zámečku na západním okraji obce Vysoká u Příbramě, jež byl postaven roku 1878 hrabětem Václavem Kounicem.

Zámek Vysoká u Příbramě

Novorenesanční zámeček nacházející se na západním okraji obce Vysoká u Příbramě byl postaven roku 1878 hrabětem Václavem Kounicem. Na zámku sídlí muzeum Památník Antonína Dvořáka.

Evangelický kostel ve Vanovicích

Evangelický kostel ve Vanovicích z 19 stol. je kostelem sboru Českobratrské církve evangelické postaven v novorománském slohu s polokruhovou apsidou a vévodí panoramatu obce dodnes.

Kostel sv. Václava ve Starých Heřminovech

Kostel sv. Václava ve Starých Heřminovech v Moravskoslezském kraji stojí na místě, kde původně stávala dřevěná kaplička.

Hrad Boskovice

Boskovice jsou zřícenina goticko-renesančního hradu nad stejnojmenným městem v okrese Blansko v Jihomoravském kraji nacházející se na západním okraji Drahanské vrchoviny.

Rusalčino jezírko ve Vysoké u Příbramě

Nedaleko památníku Antonína Dvořáka se nachází bažinaté jezírko, jež vzniklo na místě, kde probíhala těžba rašeliny a po usazování spodní vody, zde vznikla temná vodní plocha.

Kostel sv. Václava v Ohrozimi

Kostel sv. Václava v Ohrzozimi byl vybudován v letech 1853–1855 v novorománském slohu a v letech 2003–2004 prošel rozsáhlou rekonstrukcí.