Památky

Vápenná pec u Slezské Harty

V blízkosti přehrady Slezská Harta mezi obcemi Rázová a Leskovec nad Moravicí můžete navštívit technickou památku – vápennou pec z roku 1912.

Pomník přeštickým černostrakatým prasatům v Přešticích

Sousoší přeštických černostrakatých prasat nacházející se před bývalou budovou JZD v Přešticích bylo vytvořeno v roce 1957 u příležitosti zemědělské výstavy, na které bylo poprvé prezentováno vyšlechtěné plemeno přeštické černostrakaté prase. 

Františkánský klášter v Plzni

Historie františkánského, původně minoritského, kláštera je neodmyslitelně spjata s dějinami samotné Plzně. Stavba komplexu byla započata kolem roku 1300. Kostel byl dokončen kolem roku 1350 a klášter okolo roku 1380.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plzni

Součástí bývalého františkánského kláštera v Plzni je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel patří v tomto městě mezi nejstarší a obě stavby postavené v ranně gotickém stylu jsou chráněny jako nemovité kulturní památky.

Jezuitská kolej v Klatovech

Budovu koleje v Klatovech začali jezuité budovat v roce 1655 podle návrhu architekta Carla Luraga a sloužila k ubytování členů řádu. Byly zde také třídy gymnázia.

Bílá věž v Klatovech

V blízkosti kostela Narození Panny Marie byla v Klatovech roku 1581 postavena samostatně stojící renesanční zvonice zvaná Bílá věž, která nahradila kostelní věž zbořenou v roce 1540.

Barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech

Součástí Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech je také barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech na náměstí Míru č. 149/I, která je jednou z mála tohoto druhu v Evropě.

Radnice na náměstí Republiky v Plzni

Přímo na centrálním náměstí Republiky v Plzni se nachází renesanční klenot – radnice, která od svého vzniku stále slouží svému účelu. Byla postavena podle plánů italského stavitele Giovanniho de Statia v letech 1554–1559 jako jedna z prvních renesančních radnic v českých zemích.

Věž Okrouhlice a městské opevnění v Klatovech

Věž Okrouhlice z 16. století byla součástí městského opevnění. Tato kruhová bašta se nachází ve Vrchlického sadech a byla součástí vnitřního opevnění města Klatovy.