Kostely a kaple

Kostel sv. Vavřince v Luboměři

Kostel sv. Vavřince v Luboměři je pozdně barokní jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem a hranolovou věží vystupující z roviny průčelí. Byl postaven v letech 1775–1778 přibližně 35 m severně od svého předchůdce, který byl následně zbořen.

Kostel sv. Vavřince v Horním Štěpánově

Neodmyslitelnou součástí obce Horní Štěpánov v okrese Prostějov je římskokatolický chrám svatého Vavřince s dochovaným středověkým jádrem. Kostel je posazen do středu obce a vznikl přestavbou původního kostela mezi lety 1710–1712. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Kostel sv. Floriána ve Vícově

Kostelík sv. Floriána jež, byl postaven roku 1730 na náklad obce Vícov a vysvěcen o dvacet let později olomouckým biskupem K. Scherffenbergem.

Kostel sv. Mikuláše v Partutovicích

Barokní kostel sv. Mikuláše v Partutovicích byl vystavěn v letech 1786–1789 na místě předcházejícího zděného chrámu z roku 1625, jež tehdy nechal postavit kardinál Dietrichštejn.

Kostel sv. Jakuba ve Spálově

V krajině s břidlicovými lomy v městyse Spálov se vedle bývalé zámecké brány z druhé poloviny 18. století tyčí na mírném návrší nenápadný kostel sv. Jakuba s mohutnou věží.

Zámecká kaple sv. Cyrila a Metoděje v Loučné nad Desnou

Zámecká kaple v Loučné nad Desnou byla přistavěna k zámku při jeho rekonstrukci zámku v roce 1774 a zasvěcena slovanským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi

Dřevěný kostel sv. Michaela v Maršíkově

Dřevěný kostel sv. Michaela v Maršíkově u Velkých Losin nechal postavit v roce 1609 na místě staršího svatostánku pro luterány majitel vizmberského panství (dnes Loučná nad Desnou) Přemyslav II. ze Žerotína.

Kostel sv. Mikuláše v Dobešově

Novorománský kostel sv. Mikuláše v obci Dobešov byl vystavěný v letech 1854–1855 a nahradil tak dřevěný kostelík z roku 1485.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Heřmánkách

Hřbitovní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Heřmánkách nechala vybudovat v letech 1781–1783 po smrti fojta Karla Fischera jeho žena, která rovněž založila i hřbitov.