Kostely a kaple

Kostel sv. Václava ve Starém Jičíně

Římskokatolický kostel sv. Václava se nachází v severovýchodní části historického centra Starého Jičína pod vrcholkem kopce na němž se rozléhá zřícenina hradu Starý Jičín.

Kaple Panny Marie Lurdské v Trojanovicích

Lurdská kaple na Horečkách v Trojanovicích je postavena jako stylizovaná jeskyně zapuštěná do svahu nad hotelem Vlčina.

Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře

Chrám svaté Barbory je římskokatolický filiální kostel a klenot pozdní gotiky v Kutné Hoře založen roku 1388 a je společně s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele a historickým centrem Kutné Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Evangelický kostel ve Vanovicích

Evangelický kostel ve Vanovicích z 19 stol. je kostelem sboru Českobratrské církve evangelické postaven v novorománském slohu s polokruhovou apsidou a vévodí panoramatu obce dodnes.

Kostel sv. Václava ve Starých Heřminovech

Kostel sv. Václava ve Starých Heřminovech v Moravskoslezském kraji stojí na místě, kde původně stávala dřevěná kaplička.

Kostel sv. Václava v Ohrozimi

Kostel sv. Václava v Ohrzozimi byl vybudován v letech 1853–1855 v novorománském slohu a v letech 2003–2004 prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

Kostel sv. Vavřince v Luboměři

Kostel sv. Vavřince v Luboměři je pozdně barokní jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem a hranolovou věží vystupující z roviny průčelí. Byl postaven v letech 1775–1778 přibližně 35 m severně od svého předchůdce, který byl následně zbořen.

Kostel sv. Vavřince v Horním Štěpánově

Neodmyslitelnou součástí obce Horní Štěpánov v okrese Prostějov je římskokatolický chrám svatého Vavřince s dochovaným středověkým jádrem. Kostel je posazen do středu obce a vznikl přestavbou původního kostela mezi lety 1710–1712. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Kostel sv. Floriána ve Vícově

Kostelík sv. Floriána jež, byl postaven roku 1730 na náklad obce Vícov a vysvěcen o dvacet let později olomouckým biskupem K. Scherffenbergem.