Vodní hrad Švihov

Unikátní nedobytný vodní hrad Švihov nacházející se severně od Klatov byl postaven na přelomu 15. a 16. století na místě bývalé tvrze za účasti stavitele Benedikta Rejta.

Historie hradu Švihov

Toto velkolepé dílo dal postavit Půta Švihovský z Rýzmberka a bylo dokončeno až jeho syny. Pevnost stojí na rozlehlém umělém ostrově ohraničeném řekou Úhlavou a uměle vybudovaným kanálem, který vodou z řeky napájel hradní příkopy.

Roku 1548 museli zadlužení Švihovští hrad i panství prodat. Novými majiteli se stali Kavkové z Říčan, kteří stavbu částečně renesančně upravili. O 50 let později byli však ze stejného důvodu nuceni panství prodat Černínům z Chudenic.

Poté, co byl hrad po třicetileté válce (1618–1648) z císařského rozkazu částečně rozbořen, sloužil majitelům pouze k hospodářským účelům, jimž pevnost přizpůsobili. Sály paláců přestavěli na sýpky a ke zbylé části vnějšího opevnění přistavěli hospodářské budovy. Během posledních staletí se hrad dočkal menších úprav. Využívání hradu k hospodářským účelům památku uchránilo před úplnou zkázou, protože byly prováděny alespoň základní opravy. Navíc hrad sloužící k těmto účelům nebylo nutné slohově přestavovat. Díky tomu se jedná o jednu z architektonicky nejčistších památek v ČR.
Černínové hrad vlastnili až do konce 2. světové válce, po které byl na základě dekretů prezidenta republiky zestátněn.

Opevnění hradu

Hrad byl opevněn vodním příkopem a silnými hradbami zpevněnými mohutnými baštami ve dvou okruzích. První chránil hrad i s předhradím, druhý pak samotné hradní jádro. Pevnost byla pravděpodobně vybavena unikátním záplavovým systémem, jímž obránci mohli zatopit celé vnitřní nádvoří hradu v případě, že by se nepřítel dostal až do samotného hradního jádra.
Okolí hradu pak mohlo být zatopeno vypuštěním přilehlých rybníků. Tím bylo možné ještě více ztížit cizímu vojsku přístup ke hradu a především znemožnit dotáhnout na dostřel těžká děla, která jediná mohla jeho pevné hradby ohrozit.

Prohlídkové okruhy

HRAD – Život na šlechtickém sídle (základní okruh)

Objevte všechny reprezentativní prostory středověkého hradu z přelomu 15. a 16. století. Interiéry budete obdivovat například v Červené baště, v ložnici hradní dámy nebo v krásném tanečním sále. Průvodce nevynechá ani hradní kapli či zbrojnici. Seznámíte se s historií hradu i s jeho majiteli, především s nejvýznamnějším z nich, stavitelem Půtou Švihovským z Rýzmberka. Dozvíte se, jak se z hradu stala sýpka nebo proč je zde strop ze zámku Dobrovice.

 • délka 50 minut
 • max. 30 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

KUCHYNĚ – Zázemí šlechtického sídla

Vydejte se společně s purkrabím zkontrolovat zásoby, strážné i kuchaře, a poznejte tak, co všechno měl na starost. Projdete zajímavé prostory středověkého hradu, od sklepení přes vnitřní nádvoří, strážnici a kancelář, parkánem až do černé kuchyně. Tentokrát nenavštívíte krásné nablýskané sály. Tento prohlídkový okruh vás zavede naopak do míst, kam často nezavítalo ani hradní panstvo. Poznáte ale blíže, jak fungovalo zázemí švihovského hradu na přelomu 15. a 16. století.

 • délka 40 minut
 • max. 15 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

VĚŽ – Od zříceniny k památce

Vystoupejte společně s průvodcem postupně do všech pater věže a objevte její dochované a dosud nespatřené stavební prvky jako například staré trámy krovu. Návštěvu věže oživují projekce a z nejvyššího patra se vám nakonec otevře nečekaný rozhled na město a údolí řeky Úhlavy.

 • délka 40 minut
 • max. 10 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

LOĎKA – Po vodě kolem hradeb

Užijte si projížďku na loďce po vodním příkopu švihovského hradu. Máte jedinečnou možnost zažít vodní hrad z jiné perspektivy a odnést si tak netradiční pocit z návštěvy. Plavba proti proudu vás v osmi zastaveních seznámí s obrannou hradu, který nebyl na kopci, a proto musel využít vodu.

 • délka 30 minut
 • max. 4 osob
 • rezervace doporučena

POPELKA – Za tajemstvím Popelčina střevíčku (výstava bez průvodce)

Projděte si samostatně příjemnou výstavu v Bílé baště, která je věnována slavnému filmu Tři oříšky pro Popelku. Výstava je určena hlavně dětem, které si během prohlídky mohou vyplnit jednoduchou tajenku a odpovídat na hádanky rozmístěné v expozici. Na své si ale jistě přijdou i dospělí, kteří se řadí k milovníkům této známé pohádky. Prohlédnout si můžete například původní scénář k filmu, fotografie z natáčení nebo ukázky z filmu a několik filmových scén. Nakonec můžete vyzkoušet také Popelčin střevíček.

 • délka 30 minut
 • neomezeně
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Zatím nebyla přidána žádná recenze
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Typ cestovatele