Katakomby Klatovy

Katakomby Klatovy pod jezuitským kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce byly vybudovány v letech 1656–1676 jako součást kostela.

Krypty se stali pohřebištěm jezuitského řádu a jeho dobrodinců z řad místní šlechty a měšťanů. V letech 1676–1783 zde bylo uloženo přes 200 zemřelých. V roce 1784 Josef II. pohřby v kryptách zakázal. Jedním ze zde pohřbených je i pater Vojtěch Chanovský z Dlouhé Vsi, misionář působící v jihozápadních Čechách v první polovině 17. století. Tento muž se zasloužil o vybudování koleje gymnázia v Klatovech.

Důmyslný ventilační systém kostela přispěl k tomu, že těla zesnulých postupně vyschla a proměnila se v přirozené mumie. Mumifikovaná těla mají zachované zbytky vnitřních tkání, vlasy nebo nehty. U mnohých se dochovaly i části oděvů. Nevhodné stavební úpravy krypt počátkem 20. století narušily přirozený ventilační systém, a to vedlo k poškození a rozpadu řady těl. V roce 1937 bylo 140 zničených těl pohřbeno na městském hřbitově. V roce 2011 byl přirozený ventilační systém plně obnoven. O posledních 38 mumifikovaných těl pravidelně pečují konzervátoři.

Muzejní část expozice je věnována činnosti Tovaryšstva Ježíšova v Čechách a ve světě. Do Klatov přišli první jezuité roku 1636 a působili zde do roku 1773, kdy byl řád zrušen. Postavili zde rozsáhlou kolej, velkolepý kostel, seminář a gymnázium. Klatovské gymnázium patřilo v 18. století mezi největší v Čechách a studovalo zde až 300 studentů. Dobové listiny, knihy, historické předměty a moderní multimediální prvky v expozici přibližují život lidí v 17. a 18. století.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele