Turistická oblast Šumava - východ

Jezuitská kolej v Klatovech

Budovu koleje v Klatovech začali jezuité budovat v roce 1655 podle návrhu architekta Carla Luraga a sloužila k ubytování členů řádu. Byly zde také třídy gymnázia.

Bílá věž v Klatovech

V blízkosti kostela Narození Panny Marie byla v Klatovech roku 1581 postavena samostatně stojící renesanční zvonice zvaná Bílá věž, která nahradila kostelní věž zbořenou v roce 1540.

Barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech

Součástí Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech je také barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech na náměstí Míru č. 149/I, která je jednou z mála tohoto druhu v Evropě.

Věž Okrouhlice a městské opevnění v Klatovech

Věž Okrouhlice z 16. století byla součástí městského opevnění . Tato kruhová bašta se nachází ve Vrchlického sadech a byla součástí vnitřního opevnění města Klatovy.

Tvrz Řenče

Gotická tvrz z 15. století byla v roce 1571 renesančně přestavěna a v 18. století opuštěna a přestavěna na sýpku.

Černá věž v Klatovech

Na město Klatovy mohou návštěvníci pohlédnout z 81 m vysoké Černé věže , která je hojně navštěvovanou památkou a dominantou města. Důsledkem mnoha požárů získala věž tmavočerné zbarvení a dostala název Černá věž .

Katakomby Klatovy

Katakomby Klatovy pod jezuitským kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce byly vybudovány v letech 1656–1676 jako součást kostela.