Jezuitská kolej v Klatovech

  • Nadmořská výška: 412 m n.m.

Budovu koleje v Klatovech začali jezuité budovat v roce 1655 podle návrhu architekta Carla Luraga a sloužila k ubytování členů řádu. Byly zde také třídy gymnázia.

Jezuité pobývali v Klatovech 137 let a po zrušení řádu kolej opustili. Již dva roky poté se budova proměnila na kasárna, sídlili zde hlavně jezdecké pluky. Vojákům kolej sloužila až do roku 1992.
Díky postupným opravám našla tato budova využití i dnes. Je zde knihovna, kanceláře městského úřadu a nádherný sál refektáře.

Prohlídka návštěvníky seznamuje s obyvateli koleje od 17. století až do dnešní doby.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele