Věž Okrouhlice a městské opevnění v Klatovech

  • Nadmořská výška: 424 m n.m.

Věž Okrouhlice z 16. století byla součástí městského opevnění. Tato kruhová bašta se nachází ve Vrchlického sadech a byla součástí vnitřního opevnění města Klatovy. 

Klatovy byly založeny ve 2. polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. na místě starší vsi a po založení města započala výstavba městského opevnění. To bylo v průběhu času stále zdokonalováno (nejvíce v 15. století). Do města vedly tři brány a dvě branky. Vnějších hradby s ochozy byly zesíleny 15ti okrouhlými baštami a před hradbou probíhal hlavní příkop. Vnitřní hradby o výšce až 12 m pak zpevňovalo 12 kruhových a 12 čtvercových bašt. Součástí tohoto opevnění se stala také 82 m vysoká Černá věž, která byla postavena v letech 1547–1557 a plnila jak obranou funkci, tak i reprezentativní. K rozsáhlému poškození hradeb i města došlo ve třicetileté válce. Nejlépe dochované opevnění města se nachází na východní a severozápadní straně. Části hradeb se dochovaly na jižní a s baštami na jihozápadní straně. V 19. století se bourala značná část hradeb, bran a byly zasypány také příkopy. Mezi lety 1843–1845 byl založen městský park, ve kterém se dodnes dochovaly části opevnění a věž zvaná Okrouhlice s portálem, který ústil na ochoz vnitřní hradby. Za děkanským kostelem se dochovala čtverhranná bašta, jež sloužila i jako kostnice. Při ničivé vichřici v roce 1870 byla smetena báň Černé věže a ta byla následně opravena do dnešní podoby. V roce 1972 byly hradby rekonstruovány a bašta Okrouhlice byla zastřešena.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele