Černá věž v Klatovech

  • Nadmořská výška: 418 m n.m.

Na město Klatovy mohou návštěvníci pohlédnout z 81 m vysoké Černé věže, která je hojně navštěvovanou památkou a dominantou města. Důsledkem mnoha požárů získala věž tmavočerné zbarvení a dostala název Černá věž.

O výstavbě radniční věže vysoké 81 m rozhodla městská rada v polovině 18. století, tedy v době, kdy Klatovy prožívaly období největšího hospodářského rozmachu. Tato stavba měla symbolizovat bohatství města a zároveň střežila Klatovy před nebezpečím a umožnila včas varovat před požáry.

Výstavbou věže byl pověřen mistr Antonín, stavitel, o jehož původu nejsou dochovány spolehlivé informace. Věž vybudoval na základě 10x10 m a rozdělil ji kamennými římsami do šesti podlaží. Věž pak sloužila mimo jiná jako hodinová. Ve třetím patře směrem do náměstí se dodnes nacházejí velké hodiny, tzv. staročeský orloj. Vedle toho plnila stavba funkci zvonice – v 6. patře je dodnes umístěn unikátní více než čtyřtunový městský zvon zvaný Vondra. Pochází z roku 1759 a sloužil hlášení nebezpečí a požárů. Nad ním se nachází ochoz umožňující rozhled nejen na město, ale i do celého okolí. Zde bydlel do roku 1962 věžný, jež chránil město před požárem a zároveň ohlašoval každou celou hodinu čas troubením.
Dnes slouží Černá věž jako rozhledna s krásným výhledem na město i vrcholky Šumavy.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele