Zřícenina hradu Roupov

  • Nadmořská výška: 470 m n.m.

Hrad Roupov byl postaven koncem 14. století jako sídlo panského rodu z Roupova. Po husitských válkách rozšířen a přestavěn.

Nákladné přestavby probíhaly za Jana II. a Jana V. (posledního držitele rodu z Roupova). Od roku 1607 se na hradě připomínají páni z Klenového. Roku 1707 se majitelem roupova stal hrabě Jan Jiří z Hauben, který jej spojil s panstvím Poříčským. Od té doby neobydlený hrad poznenáhlu podléhal zkáze. Od roku 1817 je zříceninou.

Z vnitřního hradu situovaného v západní části hradiště se zachovalo východní pozdně gotické křídlo s průjezdem a hradní kuchyní ze 16. století. Nevelké nádvoří uzavíral palác, ze kterého se dochovaly nepatrné zbytky (převážně klenutá sklepení z 15. století). Východním směrem bývalo předhradí opevněné v 2. pol. 15. století. Z téže doby pochází mohutná okrouhlá věž.

Předhradí, bašta i další hradby se dají pohodlně obejít a dojít přes nádvoří až do zachovalé hradní kuchyně. Po vytvořeném schodišti se lze dostat až do úrovně druhého podlaží a dojít ke komínu.

Od roku 1927 je hrad i s vrchem v soukromých rukách.

Místo poskytuje krásný výhled na okolní krajinu.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele