Turistická oblast Plzeňsko

Pomník Františka Křižíka v Plzni

V Plzni za budovou Národopisného muzea v Křižíkových sadech stojí pomník s pamětní deskou a bustou Františka Křižíka.

Výstavní síň Masné krámy v Plzni

Budova masných krámů byla postavena v roce 1392 v gotickém slohu sloužila původnímu účelu až do poloviny 20. století. Nyní zde sídlí výstavní prostory Západočeské galerie v Plzni.

Kostel sv. Petra a Pavla Dolní Lukavice

Jednolodní raně gotický kostel sv. Petra a Pavla byl postaven přibližně ve 2. polovině 13. století. Z původního gotického kostela bylo dochováno obvodové zdivo lodi a pravděpodobně i věž nebo alespoň její základ. Roku 1684 proběhla raně barokní přestavba.

Pomník přeštickým černostrakatým prasatům v Přešticích

Sousoší přeštických černostrakatých prasat nacházející se před bývalou budovou JZD v Přešticích bylo vytvořeno v roce 1957 u příležitosti zemědělské výstavy, na které bylo poprvé prezentováno vyšlechtěné plemeno přeštické černostrakaté prase.

Františkánský klášter v Plzni

Historie františkánského, původně minoritského, kláštera je neodmyslitelně spjata s dějinami samotné Plzně. Stavba komplexu byla započata kolem roku 1300 . Kostel byl dokončen kolem roku 1350 a klášter okolo roku 1380.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plzni

Součástí bývalého františkánského kláštera v Plzni je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel patří v tomto městě mezi nejstarší a obě stavby postavené v ranně gotickém stylu jsou chráněny jako nemovité kulturní památky .

Radnice na náměstí Republiky v Plzni

Přímo na centrálním náměstí Republiky v Plzni se nachází renesanční klenot – radnice, která od svého vzniku stále slouží svému účelu. Byla postavena podle plánů italského stavitele Giovanniho de Statia v letech 1554–1559 jako jedna z prvních renesančních radnic v českých zemích.

Skalní hřbet Čertovo břemeno v Úněticích

Čertovo břemeno je výrazný, přes 1 km dlouhý úzký skalní hřbet na úbočí vrchu Kožich ve výšce 534 m n. m. Hřbet je tvořen rozpukanými skalami a sutí, najdete zde i převisy a osamělý viklan.

Sousoší Spejbla a Hurvínka v Plzni

Sousoší Spejbla a Hurvínka zhotovené Rudolfem Matějkou se nachází v Křižíkových sadech v Plzni a bylo odhaleno v dubnu 2003. Je ulito z bronzu.

Rozhledna Kožich u Libákovic

Rozhledna Kožich u Libákovic je stanice mobilního operátora s přístupnou vyhlídkovou plošinou ve výšce 20 m , která byla postavena v roce 2007. Celý stožár je vysoký 35 m.

Vodárenská věž v Plzni

Čtyřboká vodárenská věž v Plzni (někdy též zvaná Černá ) se nachází na Pražské ulici při vstupu do historického jádra města. Pětipatrová věž s jehlanovou střechou je více než 400 let stará , má čtvercový půdorys a vstup do ní zdobí krásný gotický portál.

Roupovský tis

Roupovský tis je chráněný od května 2006 pro svoji estetickou a kulturně-historickou hodnotu. Roste v blízkosti zříceniny gotického hradu Roupov .

Vodní hrad Švihov

Unikátní nedobytný vodní hrad Švihov nacházející se severně od Klatov byl postaven na přelomu 15. a 16. století na místě bývalé tvrze za účasti stavitele Benedikta Rejta.

Zámek Žinkovy

Zámek Žinkovy vznikl v druhé polovině 17. století v místech původní vodní tvrze. Raně barokní zámek, byl v roce 1897 přestavěn do pseudorenesanční podoby vídeňskými architekty H. Helmerem a F. Fellnerem.

Zámek Dolní Lukavice

Zámek v Dolní Lukavici nechal vybudovat v sousedství již zaniklé tvrze po roce 1708 hrabě Ferdinand Matyáš z Morzinu pravděpodobně dle návrhů plzeňského stavitele Jakuba Augustona mladšího.

Zřícenina hradu Roupov

Hrad Roupov byl postaven koncem 14. století jako sídlo panského rodu z Roupova. Po husitských válkách rozšířen a přestavěn.

Plzeňský prazdroj

Pokud jste milovníci dobrého piva, rozhodně byste měli zavítat do plzeňského pivovaru Plzeňský prazdroj .