Skalní hřbet Čertovo břemeno v Úněticích

  • Nadmořská výška: 534 m n.m.

Čertovo břemeno je výrazný, přes 1 km dlouhý úzký skalní hřbet na úbočí vrchu Kožich ve výšce 534 m n. m. Hřbet je tvořen rozpukanými skalami a sutí, najdete zde i převisy a osamělý viklan.

Část hřbetu byla v minulosti odtěžena, zejména na jihozápadním konci, kde se nachází větší lom.

Čertovo břemeno je tvořeno starohorním buližníkem, což je jemnozrnná až celistvá šedá až šedočerná křemitá hornina. Její původ není zcela jasný, na jejím vzniku se mohly podílet organizmy s křemitými schránkami, jejichž rozpadem se uvolňoval oxid křemičitý. Část oxidu křemičitého obsaženého v buližníku pak může pocházet z rozkladu sopečných hornin z pevniny podmořských sopek. Mořskými proudy přenášený oxid křemičitý se poté na některých místech usazoval a zatlačoval jiné sedimenty.

Na Čertově břemeni byly nalezeny bronzové předměty z přelomu mladší a střední doby bronzové a pod jižním svahem i slovanské hroby z 9. až 10. století. Na jihozápadním konci břemene u cesty z Libákovic do Chocenického Újezdu se nachází kaplička Panny Marie ze 2. poloviny 19. století.

Ke vzniku Čertova břemene se váže lidová pověst, kterou si je možno přečíst na informační tabuli u tohoto skalního útvaru.

Kolem Čertova břemene prochází stejnojmenná naučná stezka a taky cyklotrasa č. 2292.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele