Kostel Matky Boží před Týnem (Týnský chrám)

Týnský chrám se nachází na Staroměstském náměstí v Praze, je též nazýván jako kostel Matky Boží před Týnem nebo kostel Panny Marie před Týnem. Je hlavním chrámem Starého Města. Od roku 1962 je národní kulturní památkou. Jméno chrámu je odvozeno od otýněného neboli ohrazeného místa, Týnského dvora, jemuž se také říkalo Ungeld.

Týnský chrám patří do gotických sakrálních staveb v Praze. Jeho stavba probíhala od poloviny 14. století do prvních desetiletí 16. století. Chrám stojí na místě tehdejšího románského kostelíku Panny Marie, o kterém jsou zmínky již od roku 1135.

Kostel ze 14. století byl postaven v gotickém slohu, jedná se trojlodní kostel o třech klenebních polích s polygonálním závěrem. Na stavbě je znát vliv dvorské huti Matyáše z Arrasu a Petra Parléře. Na začátku 15. století postrádal hrám věže, štít a krov. Zastřešen byl v roce 1457.

Severní věž byla postavena za panování Jiřího z Poděbrad, v roce 1511 se postavila jižní věž. Obě věže jsou zakončené pozdně gotickými osmibokými helmicemi s ochozem a ozdobnými věžičkami.

V roce 1679 po požáru, byly hlavní loď a presbytář sníženy a zaklenuty barokní klenbou.

Vnitřní vybavení chrámu je převážně barokní. Mezi gotické vybavení patří dochovaná křtitelnice z roku 1414, vytvořená od staroměstského kováře Mistra Václava, dále pak kamenná kazatelna a další. Křtitelnice má tvar převráceného zvonu a stojí na třech nohách, připomínající lví spáry a jsou zakončeny polo postavami Bradáčů. Víko křtitelnice doplnil v roce 1846 Josef Goetzel. Za zmínku ještě stojí kamenný gotický baldachýn z roku 1493, jež vytvořil Matěj Rejsek (bakalář a rektor Týnské školy).

Co v chrámu ještě nalezneme:

Oltář svatého Jana Křtitele
Druhý největší zvon v Praze - Maria - pochází z roku 1553 je zavěšen v jižní lodi
Gotické plastiky Madony s Ježíškem (z doby kolem roku 1420)
19 oltářů - na výzdobě a vzniku se podíleli například František Maxmilián Kaňka, Karel Škréta, Jan Jiří Bendl, Ferdinand Maxmilián Brokoff a další
Chrámové varhany - z roku 1673, jsou zároveň nejstaršími varhany v Praze
Náhrobky z období středověku, renesance, i baroka

Rozměry Týnského chrámu:

Plocha chrámu: 52 metrů x 28 metrů
Výška střední lodi: 44 metrů
Výška vedlejších lodí: 24 metrů
Věže chrámu: 80 metrů

Od roku 1973 probíhá průběžná rekonstrukce chrámu, v roce 1992 byla severní věž opatřena zvonem o váze 960 kg. Celý zvon je vyroben z bronzu. V roce 2000 byla objevena v severní boční lodi zachovaná freska svatého Jeronýma se lvem z konce 14. století.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele