Chrám sv. Mikuláše v Praze

Chrám svatého Mikuláše se nachází v Praze na Staroměstském náměstí. Barokní stavba byla postavena v období mezi lety 1732–1737 na místě původního románského kostela, jenž vyhořel.

První zmínky o kostele jsou z roku 1273 a to v souvislosti s povodní. Tento kostel sloužil jako farní kostel, než se dokončila stavba Týnského chrámu. Stavitelem chrámu sv. Mikuláše byl Kilián Ignác Dientzenhofer, jež byl jeden z nejvýznamnějších architektů té doby.

V roce 1635 převzali do svých rukou chrám benediktínští mniši z emauzského kláštera Na Slovanech a v 18. století proběhla přestavba do barokního stylu.

Hlavní průčelí chrámu směřovalo původně do malého náměstí, jemuž se přezdívalo "kurný trh".

V souvislosti s reformami za vlády Josefa II. byl kostel v roce 1787 zrušen, a vybavení chrámu bylo rozprodáno. Později kostel převzal magistrát města Prahy. V roce 1871 byl pronajat Ruskou pravoslavnou církví.

Umělecká výzdoba kostela:

Křišťálový lustr - pohází z dob, kdy kostel vlastnila Ruská pravoslavná církev, přesněji z roku 1880. Lustr je vyroben v harrachovských sklárnách (severní Čechy) a má tvar carské koruny, váha lustru je 1400 kg.
Štuková výzdoba - dílo Bernarda Spinettiho
Fresky v kopuli -  na freskách je vyobrazena oslava sv. Mikuláše, oslava sv. Benedikta a také motivy ze Starého zákona, jež vytvořil bavorský malíř Kosmas Damián Assam (1735-1736)
Sochařská výzdoba exteriéru - dílo Antonína Brauna
Sochařská výzdoba interiéru - v chrámové lodi je v půlkruhových výklencích osm štukových soch světců a světic, v přízemí potom jsou sádrové sochy sv. Jiří a sv. Michala
Hlavní oltář - je vytvořen z umělého mramoru se sloupy se zlacenými hlavicemi (1737)
Varhany se sochami andělů - druhá třetina 18. století, varhany na sobě mají sochy andělů

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele