Karlův most

Karlův most (původně Kamenný most) je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a zároveň druhý nejstarší most v České republice.

Most nechal postavit král Karel IV. v roce 1357 na místě původního Juditina mostu zničeného roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba byla dokončena v roce 1402.
Most je postaven z pískovcových kvádrů a opevněn po obou stranách třemi věžemi (větší a menší Malostranská mostecká věž na Malé straně a Staroměstská mostecká věž na straně Starého města).

Od roku 1683 do roku 1928 bylo průběžně na pilíře mostu osazeno 30 soch světců (většina pochází z období 1706 – 1714).

Sochy ve směru od Staroměstské mostecké věže na Malou stranu

Po levé straně

Sv. Ivo - 1711, patron právníků (autor Matyáš Bernard Braun)
Sv. Barbora, Markéta a Alžběta – 1707 (autor Jan Brokof)
Pieta (Oplakávání Krista) – 1859 (autor Emanuel Max)
Sv. Josef s Ježíšem – 1854 (autor Josef Max)
Sv. František Xaverský – 1711 (autor Ferdinand Maxmilián Brokof)
Sv. Kryštof – 1857 (autor Emanuel Max)
Sv. František Borgiáš – 1710, ústřední postava třetího generála řádu jezuitů (autor Ferdinand Maxmilián Brokof)
Sv. Ludmila s malým Václavem – autor Matyáš Bernard Braun (po roce 1720)
Sv. František Serafinský – autor Emanuel Max (1855)
Sv. Vincenc Ferrerský a sv. Prokop – 1712, dominikán Vincenc, pocházející z bohaté valencijské rodiny Ferrero (autor Ferdinand Maxmilián Brokof)
Bruncvík –  1884, socha rytíře s taseným zlaceným mečem v pravici, erbem po boku a se lvem u nohou (autor sochař Ludvík Šimek)
Sv. Mikuláš Tolentinský – 1708, světec žijící na přel. 13. a 14. století proslul svými zázraky a uzdravováním nemocných (autor Jeroným Kohl)
Sv. Luitgarda neboli Sen Sv. Luitgardy – 1710 (autor Matyáš Bernard Braun)
Sv. Vojtěch – 1709 (autor Michal Jan Josef Brokof)
Sv. Jan z Mathy, Felix z Valois a Ivan – 1714 (autor Ferdinand Maxmilián Brokof)
Sv. Václav – 1859 (autor Josef Kamil Böhm)

Po pravé straně

Madona a sv. Bernard – 1709 (autor Matěj Václav Jäckel)
Bradáč – patří k našim nejstarším veřejným plastikám (původně byla na třetí klenbě Juditina mostu na staroměstské straně)
Madona, sv. Dominik a sv. Tomáš Akvinský – světci, zakladatelé dominikánského řádu, 1708 (autor Matěj Václav Jäckel)
Kalvárie, sv. Kříž
Sv. Anna – 1707 (autor Matěj Václav Jäckel)
Sv. Cyril a Metoděj – léta 1928-1938 (autor prof. Karel Dvořák)
Sv. Jan Křtitel – 1855, patron johanitů – maltézských rytířů (autor Josef Max)
Sv. Norbert, Václav a Zikmund – 1853 (autor Josef Max)
Sv. Jan Nepomucký – 1683, nejstarší plastika na mostě (autor Jan Brokof)
Sv. Antonín Paduánský – 1707 (autor Jan Oldřich Mayer)
Sv. Juda Tadeáš – 1708, světec – jeden z Kristových apoštolů (autor Jan Oldřich Mayer)
Sv. Augustin – 1708, světec drží hořící srdce a šlape po kacířských knihách (autor Jeroným Kohl)
Sv. Kajetán – 1709 (autor Ferdinand Maxmilián Brokof)
Sv. Filip Benicius – 1714, jediná mramorová socha na Karlově mostě (autor Michal Bernard Mandel)
Sv. Vít – 1714 (autor Ferdinand Maxmilián Brokof)
Sv. Kosma a Damián se Salvátorem ˜– 1709 (autor Jan Oldřich Mayer)

Karlův most spojuje Staré Město s Malou Stranou. Má na délku 515,76 m a je široký 9,4 - 9,5 m. Vozovka se nachází 13 m nad normální hladinou. Tvoří jej šestnáct oblouků s rozponem mezi 16,62 m (staroměstský břeh) až 23,38 m. Most je třikrát zalomen a proti proudu nepatrně vypouklý. Založen byl na mlýnských kamenech pravděpodobně podložených rošty z dubových pilot.

Po mostě vede historická královská cesta.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele