Zámek Stará Ves nad Ondřejnicí

Dominantu obce Stará Ves nad Ondřejnicí tvoří zámek, který už z dálky září zdobenou fasádou a zaujme slohovou čistotou, kterou ocení nejen odborníci a milovníci umění.

Toto reprezentativní sídlo venkovské šlechty se řadí k architektonickým klenotům renesančního stavitelství, a také k významným památkám Moravy a Slezska. Sídlem majitelů byla původně středověká tvrz. Změna přišla až s příchodem pana Jaroše Syrakovského, vrchnostenského úředníka na Hukvaldech, roku 1559, který se rozhodl vystavět pohodlné a reprezentativní rodinné sídlo.
Stavba probíhala v letech 1560-1570 a vznikl tak třípodlažní zámek s téměř čtvercovým půdorysem, s malým vnitřním nádvořím zdobeným otevřenými arkádami a představěnou věží.

Na otcovo dílo navázal syn Ctibor, komorník biskupa Viléma Prusinovského z Víckova a nejvyšší písař markrabství moravského. Jeho postavení a především finanční možnosti mu umožnili zámek přibližně v letech 1574-1578 dostavět a vyzdobit.
Výzdoba zachycuje výjevy ze Starého i Nového zákon, motivy tureckých válek i scény soudobého života. Lunetová římsa je zdobena freskovou malbou.

Od počátku 17. století byl zámek vlastněn na 3 století rodem Podstatských. Na zámku došlo také k požárům roku 1690 a znovu pak roku 1704. Při opravách po těchto požárech byla poškozená sgrafitová výzdoba překryta jednoduchou omítkou a věž završena cibulí.

Budova se dostala do chatrného stavu a při osvobozování obce v závěru 2. světové války shořela barokní cibule s věží a byla nahrazena stanovou stříškou. Oprava a obnova poničené budovy a sgrafit započala až v roce 1953.
Po dvou dalších restaurátorských zásazích a stavebních úpravách zámek s přilehlým parkem slouží v plné kráse potřebám obce (v přízemí se nachází obecní úřad).

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele