Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Kostel sv. Jana Křtitele stojící ve středu obce Stará Ves nad Ondřejnicí, byl vystavěn na místě staršího dřevěného kostela během let 1587–1589, majitelem staroveského panství Ctiborem Syrakovským z Pěrkova, písařem Markrabství moravského.

Byl vysvěcen roku 1591 olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským a jsou v něm dochovány renesanční náhrobky a kvalitní mobiliář. Kostel je vystavěn v takzvaném přechodném stylu (kombinace gotického a renesančního slohu). S jihozápadně od kostela nacházející se budovou fary, tak tvoří hodnotný architektonický i urbanistický komplex.

Kostel je podélná jednolodní orientovaná stavba s pětibokým závěrem a předstupující kvadratickou věží v západním průčelí. Sedlová střecha s vyvýšeným štítem je pokryta keramickou pálenou taškou a v hřebeni je osazen sanktusník s makovicí a patriarším křížem. V ploše štítu, jenž je po obvodu lemován profilovanou římsou, jsou umístěna čtyři kruhová větrací okénka.
Presbytář má také sedlovou střechu v závěru zvalbenou, rovněž krytou keramickou pálenou taškou, stejně jako vnější opěrné pilíře po obvodu kostela.

Čtyřpatrovou kostelní věž čtvercového půdorysu zakončuje přilbová střecha s jehlancovým nástavcem ukončeným makovicí a křížem, a je pokrytá měděným plechem. Věž člení horizontální kamenné kordonové římsy a nad zvonovým patrem římsa korunní. Vstup do podvěží je možný pouze západním portálem. Zvonové patro věže je prosvětleno hrotitými okenními otvory s dřevěnými žaluziemi. Ostatní patra věže, vyjma hodinového, prosvětlují malá okénka s kamennými ostěními. Věž je osazena třemi zvony (velký „Jan Křtitel“, prostřední „sv. Maria“, malý - poledňák „sv. Cyril a Metoděj“). Schodiště věže je točité.
K evangelijní straně presbytáře přiléhá sakristie, k epištolní straně lodi pak přístavba předsíně.

Interiér prosvětlují okenní otvory s půlkruhovými záklenky, lemované lištovými šambránami. Kostel má 3 oltáře – na prvním je obraz svatého Jana Křtitele (namalovaný roku 1786 Jiřím Fremlem), a pod ním na větším obraze Křest Pána Ježíše. Vedlejší oltář nacházející se vpravo zdobí obraz sv. Anny s Marií a Joachymem a levý Panny Marie s Ježíškem. Naproti hlavního oltáře je kůr s varhany, který byl kdysi prodloužen dřevěnými pavlačemi na obou stranách a nad kůrem byla pavlač třetí.
V podlaze kostelní lodi je dnes již prázdná hrobka a po pravé straně hlavního oltáře jsou do zdi vsazeny čtyři pískovcové reliéfy zachycující podoby rytířů Jaroše a Ctibora Syrakovského s jejich manželkami.

Až do roku 1966 byl kolem rozsáhlý hřbitov.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele