Větrný mlýn v Brušperku

  • Nadmořská výška: 284 m n.m.

Větrný mlýn holandského typu postavený v první polovině 19. století tvoří významnou krajinnou dominantu obce Brušperk v okrese Frýdek Místek.

V roce 1992 byl Ministerstvem kultury ČR prohlášen kulturní památkou České republiky. Během své historie byl mlýn modernizován i necitlivě přestavován. V současné době je objekt v soukromém vlastnictví (volně nepřístupný) a majitelé jej adaptovali na bydlení (rekreační zařízení). Rekonstruovány byly původní štuky a k mlýnu je přistavěn vkusný vstupní přístavek.
Stavba má mírně kuželový tvar o průměru 7,9 m, celkové výšce 11,7 m a tloušťkou zdí 1,2 m. Je prošpikována množstvím původních čtvercových okýnek. Střecha je pokryta šindelem a dnes už neotáčivá. U paty leží mohutné mlýnské kameny o průměrech 1,26 a 1,35 m.

Historie

Mlýn nechal postavit okolo roku 1830 mlynář Lysek na plochém návrší nad městem. Vlastnil a mlel v něm přibližně třicet let, než ho v roce 1860 prodal Janu Lednickému. V roce 1940 byl vybaven válcovou stolicí, odstraněno bylo větrné kolo a převeden na elektrický pohon. Po opravě začal mlít na podzim roku 1941, tedy těsně před tím, než byly mlýny uzavřeny. Mlynář nedbal zákazu a načerno mlel dál a v roce 1944 byl za spolupráce s protifašistickým odbojem uvězněn gestapem a popraven. Z finančních důvodů byla jeho manželka nucena mlýn prodat a zařízení mlýna bylo postupně rozebráno.
V dalších letech došlo k velmi necitelné rekonstrukci, která změnila vzhled střechy, profil mlýna i fasádu. Do zdi na jižní straně byl proražen otvor a instalována trojitá plechová vrata. Často mlýn sloužil jako sklad.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele