Kaple Blahoslavené Panny Marie v Dolní Polance

Vedle obecního hostince v Polance nad Odrou (Dolní Polanka) byla v letech 1861-1862 postavena kaple Blahoslavené Panny Marie, jak to dosvědčuje reverz představenstva obce z 9. května 1867, kterým se obec zavázala udržovat kapli ve slušném stavu.

V roce 1867 na svátek Nanebevzetí Panny Marie byla tato kaple vysvěcena, dle informací z ohlašovací knížky služeb Božích farního úřadu v Klimkovicích. Po zřízení farní správy se v tento svátek v Polance vždy konal průvod z kaple do farního kostela a zpět.

v roce 1996 byl v Brodku u Přerova vyroben historický zvonek sv. Anežky, jež věnoval pan František Neuwirth obci a na jeho přání umístěn v Obecní kapli. Dne 7. června 1997 byl zvonek posvěcen v kostele sv. Anny.

V roce 2016 proběhla celková rekonstrukce kaple. Byla opravena fasáda, vnitřní omítek, střešní konstrukce včetně střešní krytiny, výměna oplechování a okapového chodníku okolo stavby, izolace zdiva, výměna okenních a dveřních otvorů, dlažby před vchodem, výměna venkovních parapetů a provedení nových vnitřních maleb.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele