Hrad a zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov je druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice patřící k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě a tvoří jednu z dominant města.

Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedmi hektarů zámecké zahrady a díky své rozmanitosti a majestátnosti je významným a velmi vyhledávaným turistickým místem a právem se od roku 1992 nachází na seznamu památek UNESCO

Původně se jednalo o gotický hrad ze 13. století, který byl rozšířen ve 14. století a renesančně přestavěn v 16. století. V následujících dvou stoletích byly provedeny jeho barokní a rokokové úpravy.

Zajímavostí bezesporu je, že zámecké barokní divadlo s dobovými kostýmy patří k nejvzácnějším a nejstarším v Evropě.

Zámek a hrad Český krumlov

Prohlídkové okruhy

1. Renesanční a barokní apartmány

Prohlídka původních historických zámeckých interiérů z doby renesance a baroka. Součástí prohlídkové trasy je mimo jiné zámecká kaple sv. Jiří, eggenberský sál se "zlatým" kočárem a proslulý rokokový maškarní sál.

2. Apartmány z 1. a 2. poloviny 19. století

Druhá prohlídková trasa seznamuje návštěvníky s historií rodu Schwarzenbergů. Začíná návštěvou schwarzenberské portrétní galerie s obrazy nejvýznamnějších příslušníků rodu od 15. do počátku 20. století, prochází přes původní historické interiéry z 1. a 2. poloviny 19. století a končí prohlídkou unikátních spojovacích chodeb plášťového mostu.

3. Zámecké barokní divadlo

Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu. Jde o jedno z nejkomplexněji zachovaných barokních divadel na světě s původní divadelní budovou, orchestřištěm, jevištěm a mašinérií, stovkami divadelních kostýmů a kostýmních doplňků, dekorací a scénických doplňků, osvětlovacích těles, libret atp. Barokní divadlo se i díky citlivé obnově stalo ojedinělou památkou světového významu.

4. Hradní muzeum a zámecká věž

Expozice Hradního muzea skýtá návštěvníkům jedinečnou příležitost prohlédnout si množství cenných exponátů ze zámeckých depozitářů, které připomínají nejvýznamnější události, vztahující se k rožmberským, eggenberským a schwarzenberským vlastníkům krumlovského panství.
Výstup na vyhlídkový ochoz zámecké věže po 162 schodech odmění návštěvníky kouzelným výhledem na celé město a blízké okolí.

5. Konírna a sedlárna

Poutavá expozice, jejímž nejpřitažlivějším artefaktem je schwarzenberský vůz pro korunovaci císařovny Marie Terezie v Praze, tažený slavnostně vystrojeným šestispřežím.

Zámecká zahrada

Nejrozsáhlejší částí zámeckého areálu je barokní zahrada založená ve 2. polovině 17. století. Rozkládá se na návrší a svahu přiléhajícím z jihozápadní strany k zástavbě pátého zámeckého nádvoří.

Z historie hradu a zámku

Hrad založili páni z Krumlova, z větve Vítkovců, páni erbu údajně zelené pětilisté růže. Z první zmínky o hradu z roku 1253, kdy se po něm píše Vítek z Krumlova a Sepekova, vyplívá, že zde panské sídlo vzniklo již před polovinou 13. století.

Když roku 1302 krumlovská větev Vítkovců vymřela po meči, daroval král Václav II. krumlovské panství Jindřichu I. z Rožmberka, který zde také přesídlil a Dolní hrad rozšířil. Jeho syn Petr I. z Rožmberka se zasloužil o další stavební rozvoj výstavbou Horního hradu, který Oldřich II. z Rožmberka přestavěl. Stavební vývoj hradu vyvrcholil na konci 15. a počátku 16. století za Petra IV. z Rožmberka. Přestavba hradu na renesanční zámek je spjata s Vilémem z Rožmberka. Roku 1592 Vilém jako bezdětný zemřel a jeho bratr Petr Vok z Rožmberka převzal s rožmberským dominiem i obrovský dluh. V roce 1620 byl proto nucen krumlovské panství prodat císaři Rudolfovi II. Habsburskému. Tím skončila tři staletí trvající vláda Rožmberků.

Roku 1622 dal císař Ferdinand II. Krumlov rodině Eggenberků, kteří zadali barokní přestavby zámku, stavbu prvního dřevěného divadla (1680) a založení zahrad. V letech 1719 - 1947 patřil Krumlov rodu Schwarzenberků, kteří jej ve druhé polovině 18. století různě přestavěli ve stylu vídeňského baroka.
Od roku 1871 však sídlili na Hluboké, takže Krumlov ztratil na významu a stal jen občas navštěvovaným památníkem rytířských tradic minulosti.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele