Chrám Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Architektonická dominanta města Fulnek, která se řadí k nejvýznamnějším barokním památkám severovýchodní Moravy.

K chrámu se dostanete z náměstí unikátním barokním schodištěm s klasicistní branou doplněnou sochama (sv. Ambrož, sv. Josef, sv. Augustian a dva andělé) pocházející z 18. století od J.A. Heinze.
Byl vybudován v letech 1748 - 1761 na místě gotického kostela sv. Filipa a Jakuba při řeholním domě augustiánů - kanovníků. Autorem byl stavitel Mikuláš Thalherr.
Nástěnné malby s bohatou symbolikou, dokončené v roce 1760, tématicky spojené se zasvěcením kostela, vytvořil olomoucký malíř Josef Ignác Sadler. Hlavní oltář je dílem Felixe Ivo Leichera.
Křížová chodba (1434) bývalého kláštera augustiánů kanovníků s žebrovou klenbou a erby pánů z Kravař (zavinutá střela) a Lukovských (hvězda) ze šternberka je nejcennější gotickou památkou ve městě. Prostor je osvětlován jedenácti hrotitými okny, ústícími do neobvykle malého rajského dvora.
Na východní straně chrámu je umístěn pozdně gotický, až raně renesanční, náhrobek Jiřího z Žerotína, datovaný do roku 1507.
Idealizovaný výjev představuje zemřelého jako rytíře stojícího na Lvu, symbolu moci a síly. Sousední náhrobek je Baltazara Švajnice z Pilmsdorfu.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele