Kostel svatého Martina v Tošovicích

V Tošovicích na místě, kde nyní stojí jednolodní Kostel sv. Martina vystavěn převážně z kamenů a pálených cihel, stál původně v letech 1510-1910 kostel dřevěný. Jednalo se o velmi hodnotnou stavbu, ale v důsledku značné zchátralosti musel být nakonec stržen a nahrazen novým. Ten byl vystavěn v letech 1914-1916.

Kostel je zastropen křížovou kopulí a určitě zaujme svou mohutností. Průčelí tvoří kulatá věž s menšími postranními věžičkami s jehlanovými střechami, na jejichž koncích jsou umístěny kříže.

Vchod do kostela zdobí masivní kamenný portál. Při vstupu určitě nad dveřmi nepřehlédnete sousoší sv. Alžběty, sytící chlebem hladové.

Strop kostela je obloukovitý, tvořící křížovou kopuli a je vyzdoben šablonovou malbou. Na obou bočních stěnách je po jednom velikém obloukovém okně, nesoucím malby s Křestem a Umučením Páně. Kazatelna umístěná na evangelijní straně je zhotovená z amerického modřínu a na protějším rohu stojí socha Panny Marie Lurdské. Hlavní oltář nese malbu sv. Martina sedícího na koni, který se s žebrákem dělí o část pláště. Varhany na kůru jsou jednomanuálové.

Autorem návrhu stavby je známý krnovský rodák Leopold Bauer.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele