Kostel svatého Mikuláše ve Vlkovicích

Jednolodní zděný kostel svatého Mikuláše v obci Vlkovice (Fulnek) byl postaven v roce 1804 podle plánů Augustina Thalherra.

V roce 1806 se zřítila nově postavená kostelní věž a musela být postavena znovu. Znovu pak byla upravována v 1. třetině 20. století. Kostel je ukázkou klasicistní venkovské sakrální architektury a od 24. listopadu 2017 je také památkově chráněn.

Zděný kostel podélného půdorysu stojící nad potokem v severní části obce Vlkovice, při cestě vedoucí do Heřmanic u Oder byl postaven převážně z cihelného, místy ze smíšeného zdiva. Má užší přímočaře ukončený presbytář se seříznutými nárožími a završenou sedlovou zvalbenou střechou. Dvoupatrová věž, která se tyčí ze vstupního průčelí je zakončená jehlancovou střechou s makovicí a s křížem na vrcholu. Druhá makovice, s korouhvičkou z roku 1804 je připevněná do hřebene střechy, zdůrazňuje závěr kostela. Podélná sakristie s valbovou střechou přiléhá ze severu k presbystáři. Kostel je pokryt plechovou krytinou.
Vstupnímu průčelí dominuje široký jednoosý rizalit, v jehož středu se nachází vpadlá obdélná plocha a v ní je vsazen kamenný pravoúhlý portál.
Kolem oken je dochováno článkoví: podokenní římsy s čabrakami zdobenými historizujícími motivy (zubořez, oválné terče s volutami), profilované šambrány, paprsčité motivy a čtvrtkruhy v plochách vyzděných záklenků.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele