Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí na vyvýšeném místě nad vesnicí Jerlochovice, a je její nepřehlédnutelnou dominantou. Kostel obklopuje malý hřbitov, obehnaný ohradní zdí.

Již od počátku se jednalo o orientovanou stavbu s kněžištěm na východní straně. Původní chrám vystavěný ve 13. století byl pravděpodobně dřevěný.

Kostel, jak ho známe z dnešní doby, je jednolodní, hmotově členitá stavba s vysokou umělecko-historickou hodnotou. Na jeho vzhledu se podepsalo několik slohů, od gotiky až po historismus 19. století.
Novodobé zásahy při opravách narušily jeho podobu jen málo.

V letech 1432–1438 byl původní kostel přestavěn do pozdně gotického slohu. Předsunutá renesančně upravená věž, měla původně gotickou podobu až do 60. let 16. století.
Z renesančních úprav se dochovalo pouze poslední patro věže, ukončené mohutnou atikou s půlkruhovými štítky.

Ke konci 16. století byl vybudován dvouetážový kůr. Ten musel být vzhledem k značné prohnilosti roku 1908 stržen. Byl nahrazen jednopatrovým pseudorománským kůrem a zachoval se dodnes.

Na hřbitově se nachází zděná kostnice, kterou najdete po pravé straně po průchodu hlavní bránou.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele