Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku

Památník Jana Amose Komenského se nachází ve Fulneku v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Památník se nachází v areálu bývalého bratrského sboru, jež vznikl v roce 1484. Sborová modlitebna byla vybudována nejspíš brzy poté.

Památník připomíná Komenského pedagogický i filozofický odkaz.

J. A. Komenský zde působil v letech 1618 - 1621 jako kazatel, učitel a správce sboru. Komenský zde pracoval na kartografickém díle mapy markrabství moravského (mapě Moravy) a napsal zde i známé dílo Listové do nebe. S odchodem Komenského zaniká i sbor.

V druhé polovině 17. století ztratil kostel svůj účel. Stala se z něj sýpka a panská jízdárna. V roce 1691 si Eliáš Knurr zakoupil celý objekt. Ve své závěti v roce 1699 napsal, aby byl objekt upraven na "špitál" s přilehlou kaplí sv. Wilgefortis.

V parku je umístěna bronzová plastika Jana Amose Komenského od sochaře Jana Štursy z roku 1924.

První expozice se v památníku realizovali v roce 1954, další v roce 1970 a potřetí v roce 1992 (k výročí 400 letům od narození Komenského). Areál byl v roce 1962 vyhlášen Národní kulturní památkou.

V roce 2021 by měla být dokončena rozsáhlá generální rekonstrukce po více než 20 letech. Rekonstrukce se týká obnovení budovy sboru a přilehlé kaple, rozšíření expozice k životu a dílu Komenského. V expozici umístěné v kapli by se mělo pracovat se světlem a barvami, měly by zde vzniknout speciálně nasvětlované panely, zároveň by zde měly být využity speciální skleněné nosníky, vyvinuté katedrou ČVUT v Praze, které budou poprvé prezentovány se světlem a videoprojekcí. Památník by se měl stát živým muzeem s interaktivní projekcí. Celkové náklady na rekonstrukci se pohybují kolem 34 milionů korun.

Do budoucna bude umožněn i bezbariérový přístup do památníku.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele