Slovník pojmů

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Busta

Sochařské či malířské dílo zpodobující lidskou hlavu s poprsím obvykle umístěno na podstavci.

Synonyma - bysta
Bollwerk

Velká zemní obezděná plošina (bašta) zpravidla polygonálního půdorysu, tvořící dělostřelecké postavení pozdně gotických fortifikací, podobně jako bastion novověkých pevností.

Bergfrit

Je převážně okrouhlá hlavní věž hradu. Výjimečně se v Česku lze setkat s čtverhranným nebo i polygonálním půdorysem. V případě potřeby sloužila obráncům jako poslední útočiště, podobně jako jiný typ věže, donjon.

Belveder

Belveder je zahradní pavilon reprezentačního typu umístěný v exponované poloze s vyhlídkou (popř. součást jiné stavby plnící tuto funkci).

Bastion

Bastion je část opevnění vystupující mimo samotnou hradbu, na níž se koncentrují střelci a děla. Umožňuje obvykle ostřelování protivníka u paty hradby bez nadměrného ohrožení vlastních střelců a děl, taktéž podporuje sousední bastion.

Bašta

Bašta je fortifikační prvek aktivní obrany středověkých hradebních zdí, bývaly v ní umístěny střílny.

Barbakán

Fortifikační prvek oblého či polygonálního půdorysem zabezpečený vlastním příkopem, předsunutý před bránu, s níž je zpravidla spojen krčkem. Jeho účelem je chránit bránu před přímou palbou.

Balustráda

Balustráda je individuálně tvarované, ozdobné zábradlí, vytvořené pomocí nízkých sloupů, tzv. baluster neboli balustrových kuželek krytých zpravidla překladem. Nachází se většinou na schodištích, balkonech terasách

Synonyma - brlení