Slovník pojmů

Bollwerk

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Bollwerk

Velká zemní obezděná plošina (bašta) zpravidla polygonálního půdorysu, tvořící dělostřelecké postavení pozdně gotických fortifikací, podobně jako bastion novověkých pevností.