Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Akant

Stylizovaný rostlinný ornament, charakteristický členitými horními listy, napodobující druh bodláku (akantová rozvilina).

Ambit

Krytý ochoz v podobě chodby obklopující kvadratický rajský dvůr kláštera (komendy), do něhož se otevírá arkádou či okny.

Synonyma - křížová chodba
Antracit

Antracit je druh černého uhlí, který se vyznačuje nejnižším obsahem těkavých hořlavých látek, vysokým obsahem uhlíku a velkou výhřevností. Je to černé uhlí, které bylo vystaveno velkému tlaku a teplu.

Apsida

Architektonický útvar církevní architektury s půlkruhovým či podkovovitým půdorysem, klenutý konchou (čtvrtkulovou klenbou). Plní funkci východního (méně často západního) chóru nebo závěru bočních lodí.

Architráv

Architráv, řecky epistylion či epistylos, česky násloupí, se v antické a odvozené architektuře nazývá spodní část vodorovného kladí, která přímo dosedá na hlavice sloupů (nebo pilířů).

Synonyma - epistylion,epistylos
Arkáda

Oblouk vzepřený svislými podporami (sloupy nebo pilíři). Mezilodní arkády člení chrámový prostor, slepé (liché) arkády přisazené k plné stěně jsou jen dekorativním prvkem.

Arkýř

Architektonický, původně obranný prvek (krytý balkón) pravoúhlého, polygonálního, trojbokého či válcového půdorysu, vysunutý z líce stavby na krakorcích, konzolách nebo noze.

Atika

Zeď nad hlavní římsou stavby pohledově zakrývající střechu.