Slovník pojmů

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Triglyf

Kamenný blok členěný svislými žlábky klínového řezu. Umístěn mezi dvěma sousedními metopami dórského vlysu.