Slovník pojmů

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Kastel

Hrad na pravidelném půdorysu se systémem flankovacích věží (bašt).

Kasematy

Chodby v přízemí či suterénu pevnosti vybudované uvnitř hradeb jako místa úkrytu posádky, palebná postavení či sklady.

Synonyma - kasemata