Propast Macocha

Macocha (součást komplexu Punkevních jeskyní) je nejznámější propast v oblasti Moravského krasu a je největší propastí tohoto typu ve střední Evropě. Nachází se v katastrálním území obce Vilémovice v Jihomoravském kraji.

Hloubka suché části propasti je 138,4 metrů a na jejím dně se nachází Horní (hloubka 13 metrů) a Dolní macošské jezírko (hloubka min. 50 metrů), jenž je ukryto mezi skalami, takže není shora vidět. Tyto jezírka napájí říčka Punkva, které protéká na dně propasti.
Na okraji propasti jsou dva vyhlídkové můstky. Horní můstek byl vybudován v roce 1882 a je umístěn v nejvyšším bodě. Dolní můstek pochází z roku 1899 a nachází se 92 metrů nad spodní částí propasti a je z něho velmi dobře vidět na dno.

Propast Macocha vznikla zřícením stropu velké jeskyně. Proto také její dno částečně pokrývá suť, což jsou zbytky zborceného stropu.

Název Macocha dostala podle pověsti ze 17. století, kdy jeden místní vesničan ovdověl a zůstal sám s malým chlapcem. Oženil se, a tím přivedl chlapci nevlastní matku (macechu). Její nenávist byla tak velká, že ho vylákala k propasti a shodila ho do ní. Chlapci se však podařilo zachytit pod okrajem, kde ho posléze našli a vytáhli vesničané. Když zjistili co se stalo, svrhli do propasti macechu.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele