Hrad Boskovice

Boskovice jsou zřícenina goticko-renesančního hradu nad stejnojmenným městem v okrese Blansko v Jihomoravském kraji nacházející se na západním okraji Drahanské vrchoviny.

Zřícenina hradu se řadí mezi nejvýznamnější památky svého druhu v rámci celé České republiky a stala se kolébkou rodu pánů z Boskovic, kteří náleželi ke špičkám moravské šlechty.

K hradu se příjemnou procházkou dostanete pěšky nebo se k němu dá pohodlně dojet na kole, auta zde vjezd povolen nemají. Auto můžete odstavit na parkovišti na ulici Pod Klášterem nebo Hradní.

Okrouhlou věží s renesančním cimbuřím vítá Boskovický hrad návštěvníky, kteří si zde mohou prohlédnout poměrně zachovalé hradby se střílnami, dochované torzo hradního paláce nabízející impozantní výhled do zdejší malebné krajiny nebo technickou zajímavost představující 26 metrů hluboká studna poháněná funkčním dřevěným šlapacím kolem.

Historie

Významu rodu pánu z Boskovic odpovídala i podoba jejich hradu, kdy z původní skromné stavby, zbudované ve 13. století, se postupnými přestavbami v průběhu 14. a 15. století hrad změnil ve velkolepou rezidenci směle konkurující soudobým sídlům nejmocnějších rodů – například Rožmberků nebo Perštejnů.

Na krátko (od konce 14. století do poloviny 15. století) byl hrad a celé panství v držení pánů z Kunštátu. Nějaký čas se o hrad staral i budoucí český král Jiří z Poděbrad, který roku 1458 prodal celé panství zpět původním majitelům. Roku 1547 kupuje panství rod Ederů ze Štiavnice a éra pánů z Boskovic tak končí. Ederové následně započali s renesančními úpravami hradu.

Po dvaceti letech získává boskovické panství rod pánů ze Zástřizl, který na boskovickém hradě sídlil až do konce 17. století. Tento rod na hradě a také v městečku provedl další renesanční úpravy. Tyto úpravy daly hradu jeho konečnou podobu.

V 17. a počátkem 18. století za Ditrichštejnů byl hrad ještě obýván. Později se však sídlem Ditrichštejnů a poté i rodu Mensdorff-Pouilly stal v Boskovicích pohodlnější empírový zámek.

Roku 1952 byl veškerý majetek konfiskován. Na základě restitučního zákona byla roku 1991 většina majetku rodině Mensdorff-Pouilly vrácena.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele