Zámecký park v Letovicích

 • Nadmořská výška: 354 m n.m.

Rozsáhlý zámecký park v Letovicích o rozloze 27,6 ha v anglickém stylu s romantickými úpravami se řadí k nejcennějším přírodním památkám okresu Blansko. Nachází se na severní a západní straně hradského kopce, svažující se k řece Svitavě.

Podél ní rostou nádherné olše a buky. Jižní strana kopce má charakter parku, v němž se střídají osaměle stojící mohutní stromoví velikáni s loukami a skupinami stromů.

V 15. století se zde pěstoval chmel a v století 18. a 19. zde byl vysázen ovocný sad a posupně došlo k přeměně na zámecký park v anglickém stylu. Park byl kolem druhé světové války zanedbán a poničen.

V současné době je park chráněn jako přírodní památka a je celoročně přístupný. V parku je k dispozici pro rodiny s dětmi i dětské hřiště.

Flóra

Listnaté a jehličnaté stromy rostoucí v letovickém parku:

 • modřín opadavý (Larix decidua)
 • jedle ojíněná (Abies concolor)
 • smrk pichlavý (Picea pungens, Picea pungens glauca, Picea pungens argentea)
 • smrk ztepilý (Picea abies, Picea abies byrryi)
 • buk lesní (Fagus sylvatica, Fagus sylvatica atropunicea)
 • habr obecný (Carpinus betulus)
 • jabloň lesní (Malus sylvestris)
 • třešeň ptačí (Cerasus avium)
 • líska obecná (Corylus avellana)
 • javor mléč (Acer platanoides, Acer platanoides variegata)
 • javor babyka (Acer campestre)
 • jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)
 • javor klen (Acer pseudoplatanus)
 • tis červený (Taxus baccata) a mnoho dalších.

Jedna z nejvzácnějších dřevin v parku a v okrese Blansko je ambroň západní (Liquidambar styraciflua).

Mezi další zajímavé dřeviny rostoucí v parku:

 • porosty borovic černých (Pinus nigra austriaca)
 • liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)
 • brslen evropský (Euonymus europaeus angustifolium)
 • nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus dioicus)

Rostliny

 • česnek medvědí
 • orsej jarní
 • dymnivka dutá
 • sasanka hajní
 • měrnice černá
 • křivatec žlutý
 • plicník lékařský
 • pomněnka rolní
 • violka vonná a violka psí
 • pryskyřník plazivý
 • jahodník obecný
 • šťavel kyselý
 • jaterník podléška
 • hluchavka bílá
 • podbílek šupinatý

Fauna

V parku se vyskytuje populace na Letovicku vzácného skokana štíhlého (Rana dalmatina).

 • skokan hnědý (Rana temporaria)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • čolek obecný (Triturus vulgaris).

Plazi

 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • užovka obojková (Natrix natrix)
 • ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Ptactvo

Ptáci jsou kromě běžných druhů pěvců zastoupeni těmito druhy:

 • dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
 • mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
 • datel černý (Dryocopus martius)
 • křivka obecná (Loxia curvirostra)

V blízkosti parku se nachází také mokřad a podmáčená louka, kde se vyskytují:

 • čáp černý (Ciconia nigra)
 • čáp bílý (Ciconia ciconia)
 • volavka popelavá (Ardea cinerea)

Ze zastoupení savců je to pak veverka obecná (Sciurus vulgaris), rejsec vodní (Neomys fodiens) a hryzec vodní (Arvicola terrstris).

Zatím nebyla přidána žádná recenze
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Typ cestovatele