Suprafenestra

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Suprafenestra

Suprafenestra (z lat.) je ozdobný prvek barokní, rokokové a neoklasické architektury, umístěný nad oknem, obvykle pod římsou. Někdy se označuje i jako supraporta, což je obdobný prvek nad branou nebo dveřmi.

Synonyma: supraporta