Slovník pojmů

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Suprafenestra

Suprafenestra (z lat.) je ozdobný prvek barokní, rokokové a neoklasické architektury, umístěný nad oknem, obvykle pod římsou. Někdy se označuje i jako supraporta, což je obdobný prvek nad branou nebo dveřmi.

Synonyma - supraporta
Sgrafito

Sgrafito je technika grafické výzdoby omítkových povrchů staveb, která vznikla a prodělala největší rozkvět v období renesance a znovu v novorenesanci.

Sakristie

Sakristie je místnost v kostele, umístěná zpravidla bočně od kněžiště nebo za hlavním oltářem, v níž se uchovávají obřadní nádoby a roucha, obřadní a modlitební knihy a kostelní nářadí a která slouží též k dočasnému pobytu kněží před obřady a po nich.