Slovník pojmů

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Donjon

Obytná věž hradu převážně čtvercového nebo obdélníkového půdorysu.

Synonyma - donžon
Devocionálie

Devocionálie, též kultovní předměty, které jsou také často nepřesně nazývány svátostky, jsou drobné předměty devoce (kultu). Kněží a ostatní věřící je užívají k udržení, rozvíjení či povznesení své zbožnosti.

Dendrochronologie

Přírodovědná datovací metoda užívaná při archeologických a stavebně historických průzkumech. Je založena na analýze letokruhů a umožňuje zatím nejpřesnější určení stáří dřeva s přesností na kalendářní rok.