Slovník pojmů

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Grotta

Grotta je dekorativní umělá jeskyně nebo přírodní jeskyně vzbuzující specifický zájem ze strany člověka. Uměle vytvořené grotty lze obvykle nalézt ve formě jeskynních výklenků v renesančních a barokních zahradách nebo v přízemních prostorách zámků.

Synonyma - grota