Šambrána

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Šambrána

Dekorativní orámování otvoru okna nebo vstupu (šambránový portál), na rozdíl od kamenného ostění provedené v omítce.