Sakristie

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Sakristie

Sakristie je místnost v kostele, umístěná zpravidla bočně od kněžiště nebo za hlavním oltářem, v níž se uchovávají obřadní nádoby a roucha, obřadní a modlitební knihy a kostelní nářadí a která slouží též k dočasnému pobytu kněží před obřady a po nich.