Presbytář

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Presbytář

Kněžiště čili presbytář (z latinského presbyterium), někdy též chór, je část prostoru křesťanského kostela či katedrály, která je vyhrazena kněžím.

Synonyma: prebysterium,kněžiště,chór