Predikát

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Predikát

Šlechtický přídomek, součást titulatury vyjadřující původ šlechtice názvem jeho rodového sídla, uváděným za křestním jménem. V českých zemích byl zrušen se zánikem monarchie.