Pilastr

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Pilastr

Svislý architektonický článek vnější fasády budovy, narozdíl od lizény opatřený hlavicí a patkou a mající dekorativní funkci.