Mázhaus

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Mázhaus

Síň středověkého domu - ústřední prostor přízemí s komunikační a provozní funkcí. V měšťanských domech zde také jejich majitelé provozovali živnost. V domech patricijů či šlechtických sídel (též v patře) plnila funkci reprezentační.

Synonyma: mázhauz