Lizéna

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Lizéna

Svislý dělicí prvek, jakoby sloup, ale bez patky a hlavice, čímž se liší od pilastru. Někdy je kombinován s vodorovným dělením a vznikají tak lizénová pole.