Kastel

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Kastel

Hrad na pravidelném půdorysu se systémem flankovacích věží (bašt).