Fronton

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Fronton

Fronton je v architektuře malý štít nad portikem, oknem nebo portálem (častý v klasicismu).

Synonyma: pediment