Edikula

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Edikula

Edikula je původně kamenný domácí oltářík nebo náhrobek, později plochá kaplička s obrazem či sochou uvnitř, která připomíná průčelí antických chrámů.

Od renesance i ozdobné orámování okna, výklenku nebo dveří, tvořené postranními sloupy, pilíři nebo pilastry, na nichž leží kladí a segmentový či trojúhelný štít. V renesanci, v baroku i v novoklasicismu je edikula poměrně běžná, obvykle jako výklenek se sochou.