Dendrochronologie

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Dendrochronologie

Přírodovědná datovací metoda užívaná při archeologických a stavebně historických průzkumech. Je založena na analýze letokruhů a umožňuje zatím nejpřesnější určení stáří dřeva s přesností na kalendářní rok.