Bollwerk

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Bollwerk

Velká zemní obezděná plošina (bašta) zpravidla polygonálního půdorysu, tvořící dělostřelecké postavení pozdně gotických fortifikací, podobně jako bastion novověkých pevností.