Bergfrit

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Bergfrit

Je převážně okrouhlá hlavní věž hradu. Výjimečně se v Česku lze setkat s čtverhranným nebo i polygonálním půdorysem. V případě potřeby sloužila obráncům jako poslední útočiště, podobně jako jiný typ věže, donjon.